Hasta Güvenliği Komitesi
18 Haziran 2020

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hasta Güvenliği Komitesi yönetim tarafından,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak,yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde oluşturulur.
 • Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulundurulur.
 • Komite,düzenli aralıklarla,yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır.
 • Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları planlanarak gerçekleştirilir.

      Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içerir;


 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3. İlaç güvenliğinin sağlanması
 4. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 5. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 6. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 7. Hasta mahremiyetinin sağlanması
 8. Hastaların güvenli transferi
 9. Hasta bilgileri ve kayıtların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi 
 10. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 11. Enfeksiyonların önlenmesi 
 Kalite yönetim birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda hastane yöneticisine bildirir.
 Hasta yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.

  

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi Temsilci

Dr.Yılmaz HEKİMOĞLU

İdari Temsilci

Ümit AYDIN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Neziha KARAOĞLU

Kalite Yönetim Direktörü

Uz. Dr. Seval AKBAŞ

Laboratuvar Branş Uzmanı

Uz. Dr. Ebru ÇETİNKAYA

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

Hatice ACAR

Sorumlu Fizyoterapist

Elif HUT

Sorumlu Hemşire

Ayşen KARAKAYA

Sekretarya

Gamze İYİGÜN

Radyoloji Sorumlusu

Ayşe GÜRSOY

Enfeksiyon Hemşiresi

Fatma Selçuk KESKİN