Eğitim Komitesi
05 Mart 2020

 Görev ve Sorumlulukları

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Eğitim Komitesi çalışmaları asgari olarak;

1- Hizmet kalite standartları eğitimi

2- Hizmet içi eğitimleri

3- Uyum eğitimleri

a- İdari personel eğitimleri

b- Sağlık personel eğitimleri

c- Güvenlik personeli eğitimleri

d- Temizlik personeli eğitimleri

e- Veri hazırlama personeli eğitimleri

4- Hastalara yönelik eğitimleri

a- Diyabet eğitimleri

b- Süt emzirme eğitimleri

c- Diğer

kapsamaktadır.

Komite düzenli olarak yılda 2 kez toplanır. Acil durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak da toplanabilir.

Toplantılar Komite Sorumlu Başhekim Yardımcısının belirleyeceği yerde yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birimi Sekreteri tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda Hastane Yöneticisine bildirir. Hastane Yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.

 Komite Görevlileri

EĞİTİM KOMİTESİ

Başhekim Yrd.

Dr.Yılmaz HEKİMOĞLU

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Ümit AYDIN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Neziha KARAOĞLU

Kalite Yönetim Direktörü

Uz. Dr. Seval AKBAŞ

Eğitim Hemşiresi

Kezban KARAAĞAÇ

Hastane İletişim Birim Sorumlusu

Gamze İYİGÜN

Sorumlu Fizyoterapist

Elif HUT

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Fatma SELÇUK KESKİN