Hasta Güvenliği Komitesi
02 Nisan 2024

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hasta Güvenliği Komitesi yönetim tarafından,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak,yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde oluşturulur.
 • Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulundurulur.
 • Komite,düzenli aralıklarla,yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır.
 • Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları planlanarak gerçekleştirilir.

      Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içerir;


 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3. İlaç güvenliğinin sağlanması
 4. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 5. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 6. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 7. Hasta mahremiyetinin sağlanması
 8. Hastaların güvenli transferi
 9. Hasta bilgileri ve kayıtların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi 
 10. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 11. Enfeksiyonların önlenmesi 
 Kalite yönetim birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda hastane yöneticisine bildirir.
 Hasta yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.
                                ...