Hasta Güvenliği Komitesi
01 Aralık 2022

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hasta Güvenliği Komitesi yönetim tarafından,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak,yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde oluşturulur.
 • Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulundurulur.
 • Komite,düzenli aralıklarla,yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır.
 • Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları planlanarak gerçekleştirilir.

      Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içerir;


 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3. İlaç güvenliğinin sağlanması
 4. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 5. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 6. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 7. Hasta mahremiyetinin sağlanması
 8. Hastaların güvenli transferi
 9. Hasta bilgileri ve kayıtların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi 
 10. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 11. Enfeksiyonların önlenmesi 
 Kalite yönetim birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda hastane yöneticisine bildirir.
 Hasta yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.


 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Uzm.Dr. Ahmet A. İsmailoğlu

Başhekim

Sekreter

Gamze İyigün

Hasta hakları birim sorumlusu

Üye

Yılmaz Hekimoğlu

BaşhekimYardımcısı

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Ayhan Benli

İdarive MaliİşlerMüdürü

Üye

Betül Yazıcı Kök

İdarive MaliİşlerMüdür yardımcısı

Üye

Uzm.Dr. Esin Adıgüzel

FizikselTıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Hekimi

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Fatih Selcan Taşöz

Tesis Yönetimi Sorumlusu

Üye

Elif Tuğba Çakır Özkaya

Sorumlu Eczacı

Üye

Fatma Selçuk Keskin 

Enfeksiyon KontrolHemşiresi

Üye

Ayşe Gürsoy

Radyasyon GüvenliğiSorumlusu

Üye

M.Akif Özkan

Sorumlu Fizyoterapist

Üye

Semra Domaç

Sorumlu Hemşire

Üye

Arzu Saka Durmuş

Sorumlu Hemşire

Üye

Kezban Karaağaç

EğitimHemşiresi

Üye

Elif Yalçın

Sorumlu Hemşire

Üye

Filiz Dursun

Sorumlu Hemşire

Üye

Kübra Özer

Sorumlu Hemşire