Bilgi Güvenliği Komitesi
01 Aralık 2022

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Dr. Yılmaz Hekimoğlu

Başhekim Yardımcısı

Sekreter

Ramazan Öksüz

Bilgi işlem Sorumlusu

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Ayhan Benli

İdarive MaliİşlerMürü

Üye

Betül Yazıcı Kök

İdarive Mali İşlerMüdür yardımcısı

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Hatice Taşan

Özlük Birimi

Üye

Birgül Yurdakoş

Kalite Birimi Çalışanı

Üye

Kezban Karaağaç

Eğitim Birimi

Üye

Birsen Sancı Yağlı

Güvenlik Birimi