Bina Turu Ekibi
18 Şubat 2022

 

BİNA TURU EKİBİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Uzm.Dr. Ahmet A. İsmailoğlu

Başhekim

Sekreter

Fatih Selcan Taşöz

Tesis YönetimiSorumlusu

Üye

Ayhan Benli

İdarive MaliİşlerMüdürYardımcısı

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Tuğba Şahin

Malzeme ve CihazYönetimSorumlusu

Üye

Ayşen Özdemir

İş Güvenliğihemşiresi

Üye

Tolga Tiryaki

AcilDurumve AfetYönetimiSorumlusu

Üye

M.Akif Özkan

Sorumlu Fizyoterapist

Üye

Fatma Selçuk Keskin

Enfeksiyon KontrolHemşiresi