Beyaz Kod Ekibi
01 Aralık 2022

 

BEYAZKODSORUMLU EKİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Yılmaz Hekimoğlu

BaşhekimYardımcı

Sekreter

Ayşen Özdemir

Çalışan sağlığı ve güvenliği birim sorumlusu

Üye

Tolga Tiryaki

AcilDurumve AfetYönetimiSorumlusu

üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü