Pembe Kod Ekibi
01 Aralık 2022

 

PEMBEKOD SORUMLU EKİBİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Yılmaz Hekimoğlu

BaşhekimYardımcı

Sekreter

Tolga Tiryaki

AcilDurumve AfetYönetimiSorumlusu

Üye

Betül Yazıcı Kök

İdarive MaliİşlerMüdürYardımcısı

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü