Kırmızı Kod Ekibi
01 Aralık 2022

 

KIRMIZI KODSORUMLU EKİBİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Betül Yazıcı Kök

İdarive MaliİşlerMüdürYardımcısı

Sekreter

Tolga Tiryaki

AcilDurumve AfetYönetimiSorumlusu

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Fatih Selcan Taşöz

Tesis YönetimiSorumlusu

üye

Yeliz Erdoğdu

İş sağlığı güvenliği