Radyasyon Güvenliği Ekibi
01 Aralık 2022

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Yılmaz Hekimoğlu

BaşhekimYardımcı

Sekreter

Ayşe Gürsoy

Radyasyon GüvenliğiSorumlusu

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Ayhan Benli

İdarive MaliİşlerMürü

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Yeliz Erdoğdu

İş güvenliği uzmanı