T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018

Hakkaniyet:

 

Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız.

 

 

 

Bilimsellik:

 

Hizmetlerimizi bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

 

 

 

Ekip Çalışması:

 

Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

 

 

 

Çevre Dostluğu:

 

Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

 

 

 

İş Ahlakı:

 

Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

 

 

 

Kalite:

 

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız.

 

 

 

Rehberlik:

 

Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

 

 

 

Sosyal Sorumluluk:

 

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları dikkate alınarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenleriz.

 

 

 

Hoşgörü:

 

Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

 

 

Mahremiyet:

 

Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.