Uz.Dr.Esin ADIGÜZEL
03 Ekim 2018

Adı – Soyadı                                                                       

Esin ADIGÜZEL

Doğum Tarihi / Doğum Yeri                                 

14.10.1977 HOLLANDA

E- Mail

samsunftrh@gmail.com

Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları

Medeni Durum

Evli

Yabancı Dil                                                                 

İngilizce

Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi                                                      

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalıştığı Kurumlar                                                    

 

 

 

 

Kastamonu Bozkurt Devlet Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tatvan         Devlet Hastanesi

Fatsa Devlet Hastanesi  

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

 

 

 

EMG

Lokal  enjeksiyonlar

Nörol Terapi

Romatolojik Hastalıklar

Tez Çalışmaları

 

İdiopatik karpal tünel sendromlu hastalarda nöropatik ağrı sıklığının belirlenmesi ve klinik, elektro fizyolojik bulgular,dizabilite ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Üye Olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar   

 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar                                       

 

 

 

 

 

 

Nyofascial pain syndrome in chronic tension-type headache

Turkish Jaumal of Physical medicine and Rehabilition

Rodiosynovectory in a patient with cronic protrocted

        undifferintioted ortintis

Turkish joumal of Physicol medicine and Rehabilition

Dısmenoreli hastalarda basınç ağrısı eşiğinin değerlendirilmesi ve

        fibromiyalji sıklığı

Yurtiçi Yayınlar

-

      Bildiriler                        

      -

     Yurtiçi Bilgiler                                                             

      -

     Yurtdışı Sözlü Bildiriler                            

      -

     Yurtdışı Poster Bildiriler          

      -

     Diğer Yayınlar              

      -

     Ulusal Uygulama Kılavuzları  

      -

     Kongre Katılımları      

      -

     Kurs Katılımları

     EVLAR Online Course On Rheumatic Dıseases

      Avrupa Romatizma Birliği Online Romotoloji Kursu

      Europan Bocud of PMR Fiziksel TIP VE Rehabilitasyon Avrupa       Yeterlilik