Değerlerimiz

Hakkaniyet:

 

Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız.

 

 

 

Bilimsellik:

 

Hizmetlerimizi bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

 

 

 

Ekip Çalışması:

 

Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

 

 

 

Çevre Dostluğu:

 

Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

 

 

 

İş Ahlakı:

 

Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

 

 

 

Kalite:

 

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız.

 

 

 

Rehberlik:

 

Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

 

 

 

Sosyal Sorumluluk:

 

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları dikkate alınarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenleriz.

 

 

 

Hoşgörü:

 

Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

 

 

Mahremiyet:

 

Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.