T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 17/10/2018

İş Sağlığı nedir?

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha güvenli bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) nedir?

Bu kavram 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatımıza girdi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş veren tarafından işyerlerinde kurulan birimdir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) görevleri nelerdir?

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamının gözetimi konusunda Hastane Yöneticiliğine rehber yapmak ve önerileri hazırlayarak onayına sunmak.

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

EKİP ÜYELERİ

KURUMDAKİ GÖREVİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

Dr. Evren ÖZBEY

Başhekim Yrd.

İşveren Vekili

Ümit AYDIN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Neziha KARAOĞLU

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

Üye

Hatice ACAR

Müdür Yrd.

Üye

Uz. Dr. Seval AKBAŞ

Hekim

İşyeri Hekimi

Ahmet Erol GÜREL

Sağlık Memuru

Sivil Savunma Sorumlusu

Mustafa Söylevi

Baş Teknisyen

Formen

Ayşen KARAKAYA

Hemşire

Çalışan Baştemsilcisi

Hanife ÖZER ÇINAR

İSG Birim Sorumlusu

Sekreterya

Fatma SELÇUK KESKİN

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Ayşe GÜRSOY

Röntgen Sor. Teknisyeni

Üye

Ebru ÇETİNKAYA

Mikrobiyoloji Uzmanı

Üye

Fahriye SÖZEN

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

Çalışan Temsilcisi

Selami SARIOĞLU

Laboratuvar Teknisyeni

Çalışan Temsilcisi

Fatih ASLAN

Fizyoterapist

Alt işveren temsilcisi