İş Güvenliği
10 Şubat 2022

İş Sağlığı nedir?

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha güvenli bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) nedir?

Bu kavram 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatımıza girdi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş veren tarafından işyerlerinde kurulan birimdir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) görevleri nelerdir?

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamının gözetimi konusunda Hastane Yöneticiliğine rehber yapmak ve önerileri hazırlayarak onayına sunmak.