İSGB Birim Çalışanları
28 Ocak 2020


EKİP ÜYELERİ

KURUMDAKİ GÖREVİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

Dr. Evren ÖZBEY

Başhekim Yrd.

İşveren Vekili

Uz. Dr. Seval AKBAŞ

Hekim

İşyeri Hekimi

Ahmet Erol GÜREL

Sağlık Memuru

Sivil Savunma Sorumlusu

Mustafa Söylevi

Baş Teknisyen

Formen

Ayşen KARAKAYA

Hemşire

Çalışan Baştemsilcisi

Hanife ÖZER ÇINAR

İSG Birim Sorumlusu

Sekreterya

Fahriye SÖZEN

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

Çalışan Temsilcisi

Selami SARIOĞLU

Laboratuvar Teknisyeni

Çalışan Temsilcisi