İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu Üyeleri
28 Ocak 2020

EKİP ÜYELERİ

KURUMDAKİ GÖREVİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

Ümit AYDIN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Neziha KARAOĞLU

Sağlık Bakım Hiz. Müdürü

Üye

Hatice ACAR

Müdür Yrd.

Üye

Fatma SELÇUK KESKİN

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Ayşe GÜRSOY

Röntgen Sor. Teknisyeni

Üye

Ebru ÇETİNKAYA

Mikrobiyoloji Uzmanı

Üye