Eğitim Komitesi
10 Şubat 2022

 Görev ve Sorumlulukları

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Eğitim Komitesi çalışmaları asgari olarak;

1- Hizmet kalite standartları eğitimi

2- Hizmet içi eğitimleri

3- Uyum eğitimleri

a- İdari personel eğitimleri

b- Sağlık personel eğitimleri

c- Güvenlik personeli eğitimleri

d- Temizlik personeli eğitimleri

e- Veri hazırlama personeli eğitimleri

4- Hastalara yönelik eğitimleri

a- Diyabet eğitimleri

b- Süt emzirme eğitimleri

c- Diğer

kapsamaktadır.

Komite düzenli olarak yılda 2 kez toplanır. Acil durumlarda Komite Sorumlusu Başhekim yardımcısı/üyelerin talebi ile acil olarak da toplanabilir.

Toplantılar Komite Sorumlu Başhekim Yardımcısının belirleyeceği yerde yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birimi Sekreteri tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda Hastane Yöneticisine bildirir. Hastane Yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.

 Komite Görevliler


 

İTİM KOMİTE

Komitedeki

Görevi

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Uzm.Dr. Ahmet A. İsmailoğlu

 

Başhekim

Sekreter

Kezban Karaağaç

EğitimHemşiresi

 

Üye

Yılmaz Hekimoğlu

BaşhekimYardımcısı

Üye

Aybike Köse

SağkBakımHizmetleriMüdürü

Üye

Ayhan Benli

İdarive MaliİşlerMüdürü

Üye

Uzm.Dr.Osman Çeçen

FizikselTıp ve Rehabilitasyon Uzman

Hekimi

Üye

Nurdan Çobanoğlu

Kalite YönetimDirektörü

Üye

Gamze İyigün

Hasta hakları birim sorumlusu

Üye

M.Akif Özkan

Sorumlu Fizyoterapist

Üye

Fatma Selçuk Keskin

Enfeksiyon KontrolHemşiresi